Hvad er skyggearbejde?

Når vi laver skyggearbejde, kigger vi på hvilke sider af os selv, vi ikke bryder os om.

Hvad det er vi ikke synes at vi har "lov" til at være og hvad der forhindrer os i at nå vores mål.

Vi kigger også på hvad vi dømmer og længes efter og måske beundrer hos andre.

I skyggearbejdet tager vi udgangspunkt i, at vi allesammen er født med og indeholder præcis de samme egenskaber.

Igennem vores opvækst har vores forældrer lært os hvilke egenskaber der er særligt værdifulde og hvilke vi helst ikke skal udtrykke for meget.

Så når vi som børn oplever at blive skældt ud for at være besværlige, gør vi os meget umage med at gemmen den side af os selv væk, så ingen nogensinde mere skal beskylde os for at være det og give os den skamfulde følelse at at være forkert.

I skyggearbejdet ser vi på alt det, vi kunne være og skaber flere nuancer. Så kan vi igen føle os frie og hele til at være dem vi er.

Målet med dette arbejde, er at finde balance og opdage, at der findes noget godt i alle egenskaber og at vi er frie til at bruge alle egenskaber, når det er vigtigt og passende.

Skyggearbejde er først og fremmest vores eget indre arbejde.